Storbladig Murgröna odlar en byggstavsmatta inom tre år. Irländsk murgröna föredrar en halvskuggig plats, men sol och skugga tolereras också. Blomningen av Hedera helix ‘Hibernica’ med vita sfäriska blommor sker under perioden september-december.

Storbladig Murgröna är den mest använda murgrönan i trädgården, speciellt populär som vintergrön gräns.

En stor fördel med att använda Storbladig Murgröna som gränsstängsel är:

* Optimal integritet, eftersom denna murgröna har en tät struktur.

* Fåglar är inte bara bra på att gömma sig, utan de gillar också att göra sina bon i murgröna (koltrast, gärdsmyg och häck)

* Murgrönan kan hållas fin och smal, så lite trädgårdsförlust.

* Ljuddämpande, på grund av den täta strukturen och lövens läge är murgrönan ljuddämpande.

* Murgröna är en väldigt bra dammfångare, murgröna är faktiskt alltid fuktig på insidan och dammpartiklar och sotpartiklar fastnar på den.

Möjliga nackdelar med murgröna är:

* Murgröna är dammbon och en del av dammet släpps ut vid beskärning.

* Murgröna vill ibland sprida sig över marken. (kan också vara en fördel, murgröna fungerar även mycket bra som grön marktäckare).

  • Löss trivs väldigt bra i murgrö

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *